Nastepna grafika||Poprzednia grafika
  • unusual stucco
  • In Gorzanow Palace

  • Data wykoniania: Maj 2016