Poprzednia grafika
  • Synagoga Kupa
  • view from the women's gallery
  • Data wykoniania: Luty 2019